Hoe ziet een dag op school eruit?

De start van de dag

Als ik ’s morgens de klas binnenkom kijk ik naar de dagplanning op het whiteboard. Ik zie dan wanneer ik instructie heb. Ik kan nu mijn taken voor de dag plannen. 

De verwerking 

Sommige taken moeten samen en sommige taken moet je alleen maken. Voor de taken die ik samen doe ga ik op één van de samenwerkingsplekken zitten. Voor de taken die ik alleen doe ga ik op een stille werkplek zitten.  Als ik een taak af heb kleur ik dit in op mijn planner. Ik geef aan of ik het (leer)doel bereikt heb.

De instructie

Tijdens de instructies ga ik naar de instructietafel en neem de spullen mee die ik nodig heb.  We beginnen altijd met het bespreken van het lesdoel. De leerkracht laat zien hoe het moet en daarna ga ik samen met een klasgenoot oefenen. De leerkracht helpt ons daarbij. Als het mij zelf lukt dan kan ik zelfstandig verder. Als het me niet zelf lukt krijg ik extra help van de leerkracht. 

Workshops

Soms geeft de meester of de juf een workshop. Meestal gaat het over onderwerpen die veel kinderen in de klas nog moeilijk vinden. Als je mee wilt doen aan de workshop schrijf je je naam op het whiteboard in de klas.

Waarom heet het de hele dag Dalton? 

We noemen het “de hele dag Dalton” omdat er geen vaste uren zijn om aan de taken te werken. Als er geen instructie is kunnen we aan onze taken werken. Natuurlijk zijn we niet alleen maar aan het werk. De gymlessen, creatieve vakken en wereldoriëntatie doen we samen.

Samenwerkende partijen