Verantwoording

In ons jaarverslag kijken we terug op de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar. Wat waren de mijlpalen? Waar zijn we trots op? En wat gebeurt er eigenlijk allemaal op onze locaties? 

Jaarplan-/verslag
Schoolplan
Download het inspectierapport
Download het Dalton Visitatieverslag

Voor meer informatie verwijzen we u naar 'scholen op de kaart' 

Samenwerkende partijen