Schooltijden en vakanties

Onze school werkt met het 5 gelijke schooldagen model, wat inhoudt dat alle kinderen in de middagpauze overblijven en eten op school en de schooltijden op alle dagen gelijk zijn.

Schooltijden basisonderwijs

maandag t/m vrijdag van 8.15 - 13.45 uur
De inloop is elke dag van 8.05 tot 08.15 uur

Schooltijden peuterspeelzaal

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.15 - 12.15 uur (woensdag gesloten)
De inloop is van 8.15 tot 08.25 uur

Hieronder ziet u het volledige overzicht van vrije dagen en vakanties. In dit overzicht kunt u zien wanneer de school dicht is (studiedag of vakantie) maar ook of de BSO en/of peuterspeelzaal dan dicht zijn. 

Vakantierooster 2022-2023

Herfstvakantie: ​17 oktober 2022 t/m 21 oktober 2022
Kerstvakantie: 26 december 2022 t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie: 27 februari 2023 t/m 3 maart 2023
Goede vrijdag: 7 april 2023
2e Paasdag: 10 april 2023
Meivakantie: 24 april 2023 t/m 5 mei 2023
Hemelvaart: 18 en 19 mei 2023
2e Pinksterdag: 29 mei 2023
Zomervakantie: 24 juli t/m 1 september 2023


Studiedagen 2022-2023

Maandag 19 september 2022
Donderdag 13 oktober 2022
Vrijdag 14 oktober 2022
Maandag 13 maart 2023
Vrijdag 23 juni 2023

Hieronder ziet u het volledige overzicht van vrije dagen en vakanties. In dit overzicht kunt u zien wanneer de school dicht is (studiedag of vakantie) maar ook of de bso en/of peuterspeelzaal dan dicht zijn. Bij enkele data is het nog niet bekend of de bso open/gesloten is.

Vakantie & studiedagen

Buitenschoolse
opvang (BSO)
Peuterspeelzaal
Studiedag
open open
Herfstvakantie
open gesloten
Kerstvakantie  
open gesloten
Voorjaarsvakantie
open gesloten
Goede vrijdag
open open
2e Paasdag
gesloten gesloten
Meivakantie
open gesloten
Hemelvaart
gesloten open
Pinksteren
gesloten gesloten
Zomervakantie
open gesloten

Opvang van Bink tijdens sluitingsdagen van de school?

U kunt dit aanvragen via de gebruikelijke manier in ‘Mijn Bink’.

Samenwerkende partijen