Schooltijden en vakanties

Onze school werkt met het 5 gelijke schooldagen model, wat inhoudt dat alle kinderen in de middagpauze overblijven en eten op school en de schooltijden op alle dagen gelijk zijn.

Schooltijden basisonderwijs

maandag t/m vrijdag van 8.15 - 13.45 uur
De inloop is elke dag van 8.05 tot 08.15 uur

Schooltijden peuterspeelzaal

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.15 - 12.15 uur (woensdag gesloten)
De inloop is van 8.00 tot 08.15 uur

Hieronder ziet u het volledige overzicht van vrije dagen en vakanties. In dit overzicht kunt u zien wanneer de school dicht is (studiedag of vakantie) maar ook of de BSO en/of peuterspeelzaal dan dicht zijn. 

Vakantierooster 2021-2022

Herfstvakantie: ​maandag 18 oktober 2021 t/m vrijdag 22 oktober 2021
Kerstvakantie: maandag 27 december 2021 t/m vrijdag 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie: maandag 21 februari 2022 t/m vrijdag 25 februari 2022
Goede Vrijdag: vrijdag 15 april 2022
2e Paasdag: maandag 18 april 2022
Meivakantie: maandag 25 april 2022 t/m vrijdag 6 mei 2022
Hemelvaart: donderdag 26 mei 2021 t/m vrijdag 27 mei 2022
Pinksteren: maandag 6 juni 2022
Zomervakantie: maandag 18 juli 2022 t/m 26 augustus 2022

Studiedagen 2021-2022

Dinsdag 21 september 2021
Vrijdag 15 oktober 2021
Woensdag 19 januari 2022
Maandag 7 maart 2022
Donderdag 16 juni 2022

Hieronder ziet u het volledige overzicht van vrije dagen en vakanties. In dit overzicht kunt u zien wanneer de school dicht is (studiedag of vakantie) maar ook of de bso en/of peuterspeelzaal dan dicht zijn. Bij enkele data is het nog niet bekend of de bso open/gesloten is.

Vakantie & studiedagen Data Bso Psz
Studiedag 21 sept 2021 volgt volgt
Studiedag 15 okt 2021 volgt volgt
Studiedag 19 jan 2022 volgt volgt
Herfstvakantie 18 t/m 22 okt 2022 volgt volgt
Kerstvakantie   27dec t/m 7 jan 2022 volgt volgt
Voorjaarsvakantie 21 t/m 25 feb 2022 volgt volgt
Studiedag           7 maart 2022 volgt volgt
Goede vrijdag 15 april 2022 volgt volgt
2e Paasdag 18 april 202 volgt volgt
Meivakantie 25 apr t/m 6 mei 202 volgt volgt
Hemelvaart 26 t/m 27 mei 2022 volgt volgt
Pinksteren 6 juni 2022 volgt volgt
Studiedag 16 juni 202 volgt volgt
Zomervakantie 18 juli t/m 26 aug 2022 volgt volgt


Opvang van Bink tijdens sluitingsdagen van de school?

U kunt dit aangeven in ‘Mijn Bink’ of u kunt een aanvraag doen door Eline Teterissa een mail te sturen (manager-villavrolik@binkkinderopvang.nl)

Samenwerkende partijen