Samenwerking Stip & Bink

Stip & Bink hebben een intensieve samenwerking onder de noemer B@sis: Bink & Stip intensief samen. Een samenwerking tussen kinderopvang en scholen, waar mogelijk binnen Integrale Kindcentra (IKC). De Kindvisie staat hierbij centraal: gelijke kansen, doorgaande ontwikkellijn en ouderbetrokkenheid van leerlingen van 0-13 jaar.
 
De vier beloftes van Stip & Bink:
1.    Alle kinderen hebben gelijke kansen om hun eigen talenten te ontwikkelen
2.    Een doorgaande leer- en ontwikkellijn voor alle kinderen
3.    Gemeenschappelijke professionalisering
4.    Continue kwaliteitsverbetering en monitoring

Stip

STIP Hilversum heeft 15 openbare basisscholen op 19 locaties in Hilversum. Deze verschillen op vele punten. Gelukkig maar, want zo kunt u als ouder uit een breed aanbod kiezen. Waarin alle Stip-scholen gelijk zijn, is de kwaliteit van onderwijs en de bevlogenheid waarmee onze leerkrachten de talenten van uw kind naar boven brengen.  

Bink

Al meer dan 30 jaar zet Bink zich in voor het welzijn van ouders en kinderen. Bink is een maatschappelijk betrokken kinderopvangorganisatie zonder winstoogmerk. Bink heeft 16 kinderdagverblijven, 24 peuterspeelzalen, 34 vestigingen voor buitenschoolse opvang en 1 integraal kindcentrum in Hilversum, Soest, Soesterberg en Huis ter Heide.