Schooltijden en vakanties

Onze school werkt met het 5 gelijke schooldagen model, wat inhoudt dat alle kinderen in de middagpauze overblijven en eten op school en de schooltijden op alle dagen gelijk zijn.

Schooltijden basisonderwijs

maandag t/m vrijdag van 8.15 - 13.45 uur

De inloop is elke dag van 8.05 tot 08.15 uur
 

Vakantierooster 2023-2024

Hieronder ziet u het volledige overzicht van vrije dagen en vakanties. In dit overzicht kunt u zien wanneer de school dicht is (studiedag of vakantie) maar ook of de BSO en/of peuterspeelzaal dan dicht zijn. 

Eerste schooldag: dinsdag 5 september 2023
Herfstvakantie: ​zaterdag 21 oktober 2023 t/m zondag 29 oktober 2023
Kerstvakantie: zaterdag 23 december 2023 t/m zondag 7 januari 2024
Voorjaarsvakantie: zaterdag 17 februari 2024 t/m zondag 25 februari 2024
Goede Vrijdag: vrijdag 29 maart 2024
2e Paasdag: maandag 1 april 2024
Meivakantie: zaterdag 20 april 2024 t/m zondag 5 mei 2024
Hemelvaart: donderdag 9 mei en vrijdag 10 mei 2024
2e Pinksterdag: maandag 20 mei 2024
Zomervakantie: zaterdag 20 juli 2024 t/m zondag 1 september 2024

 

Vakantierooster 2024 - 2025

Herfstvakantie: ​zaterdag 26 oktober 2024 t/m zondag 3 november 2024
Kerstvakantie: zaterdag 21 december 2024 t/m zondag 5 januari 2025
Voorjaarsvakantie: zaterdag 15 februari 2025 t/m zondag 23 februari 2025
Goede Vrijdag: vrijdag 18 april 2025
Meivakantie: zaterdag 19 april 2025 t/m maandag 5 mei 2025
Hemelvaart: donderdag 29 mei 2025 t/m vrijdag 30 mei 2025
2e Pinksterdag: maandag 9 juni 2025
Zomervakantie: zaterdag 12 juli 2025 t/m zondag 24 augustus 2025

Studiedagen 2024 - 2025

10 en 11 oktober 2024
4 november 2024 (maandag na de herfstvakantie)
14 februari 2025 (vrijdag voor de voorjaarsvakantie)
5 maart 2025
23 juni 2025

Vakantie & studiedagen
 
Buitenschoolse
opvang (BSO)
Peuterspeelzaal

Studiedagen*

*4 november

open

gesloten

open

gesloten

Herfstvakantie open gesloten
Kerstvakantie *  open (gedeeltelijk) gesloten
Voorjaarsvakantie open gesloten
Goede vrijdag open open
2e Paasdag gesloten gesloten
Meivakantie open gesloten
Hemelvaart gesloten gesloten
Pinksteren gesloten gesloten
Zomervakantie open gesloten

* gesloten tussen kerst en oud & nieuw 
 

Opvang van Bink tijdens sluitingsdagen van de school?

Je kunt dit aanvragen via de gebruikelijke manier in ‘Mijn Bink’.