Schoolgids en protocollen

De schoolgids is in twee delen opgesplitst. Deel A is het deel dat voor drie schooljaren is vastgesteld.  Deel B wordt jaarlijks aangepast en daarna toegevoegd aan de website. Daarnaast wordt de tekst uit deel B in aangepaste vorm opgenomen in de jaarkalender. Deze kalender gaat aan het begin van het schooljaar naar alle gezinnen en komt digitaal op de website. Samenwerkende partijen