Over onze school

In IKC Villa Vrolik vindt u een peuterspeelzaal, 12 leslokalen, een atelier, een speellokaal en drie leerpleinen. Op de leerpleinen leren, spelen en werken kinderen gedurende de schooldag samen. Na schooltijd maakt de bso voor de activiteiten gebruik van de speelzaal, de leerpleinen, het atelier en de uitgebreide keuken. Villa Vrolik ligt aan de rand van Hilversum, in de wijk Anna’s Hoeve. De sportvelden, heide en de Vrolikberg liggen op loopafstand en bieden veel mogelijkheden om lekker buiten te zijn en te bewegen.

IKC Villa Vrolik een gecertificeerde Daltonschool. Lees meer over de vijf daltonkernwaarden. 

Per bouw een leerplein

De onderbouw, middenbouw en bovenbouw hebben in IKC Villa Vrolik allemaal hun eigen leerplein. In de onderbouw zorgen we dat kinderen zich veilig voelen en en we een leeromgeving die vergelijkbaar is met thuis. Met warme kleuren en een overzichtelijke indeling en plekken waar kinderen kunnen spelen en ontwikkelen zoals een bouwhoek en een keukentje.
Voor de middenbouw het leerplein een plek waar kinderen worden gestimuleerd om samen te werken of zelfstandig te leren. De kleuren doen denken aan de natuur.
De bovenbouw heeft een leerplein dat de focus legt op de ontwikkeling van het kind. De kinderen zijn ouder en binnen een aantal jaar klaar voor een stap naar de middelbare school. De inrichting van het leerplein stimuleert zelfstandig werken met mogelijkheden voor groepswerk, het maken van presentaties etc. In de bibliotheek kunnen de kinderen uit alle groepen boeken kiezen of een boek lezen in de leesbank.

Waarom een IKC?

De wereld waarin onze kinderen opgroeien, verandert snel en continu. Kinderen worden omringd door steeds meer prikkels. We verwachten dat zij kennis opdoen, mediawijs worden, leren wat een gezonde levensstijl is, emotioneel en sociaal stabiel zijn en dat ze een democratisch burger worden. Omdat steeds meer ouders beiden werken, gaan kinderen na en voor schooltijd vaker naar de buitenschoolse opvang. Om kinderen een stevige basis te geven en te zorgen voor een gezonde ontwikkeling is een goede samenwerking nodig van ouders en professionals in het onderwijs en in de kinderopvang. In IKC Villa Vrolik komt kennis en expertise samen en ontwikkelen we samen verder.

Samenwerkende partijen