Ouderraad 

De ouderraad is een enthousiaste groep ouders die verschillende activiteiten voor de kinderen, op school organiseert. Wij doen dit samen met de leerkrachten en pedagogische medewerkers van het IKC. We denken mee over de creatieve invulling van de activiteit(en). Daarnaast verzorgen we de inkopen en bestellingen, maken we draaiboeken. We zetten de materialen klaar en op de dag zelf bouwen we alles op en af en zorgen we dat alles 'op rolletjes loopt'. Altijd samen met het Team van IKC Villa Vrolik. Bij elke activiteit is ook de inzet van de andere ouders nodig. De weken vóór de activiteit zoeken we altijd veel vrijwilligers. Doe je mee?

Al deze activiteiten kosten geld. De OR is hier financieel verantwoordelijk voor. Dat wil zeggen dat zij jaarlijks, bij de start van het schooljaar een schatting doet hoeveel de verschillende activiteiten gaan kosten. Daarbij wordt goed gekeken naar hoeveel, vorig jaar, de activiteiten hebben gekost. Op deze manier wordt dan door de penningmeester van OR uitgerekend, hoeveel elke ouder, per kind, voor het nieuwe schooljaar moet betalen. Dit heet de "Ouderbijdrage". Deze rekensom wordt uitgelegd tijdens de jaarvergadering, die meestal eind oktober/begin november plaatsvindt. We nodigen alle ouders hiervoor uit. Tijdens die avond wordt aan hen goedkeuring gevraagd voor de hoogte van de "ouderbijdrage", via een stemming. In de maanden die volgen, zorgt de OR voor het innen van het geld bij alle ouders. Verderop bij het kopje "Ouderbijdrage" wordt uitgelegd hoe dit gaat. De OR komt elke 6 weken bij elkaar om alle activiteiten en de financiën te bespreken. 

Het team van Villa Vrolik vindt het belangrijk dat zo veel mogelijk ouders actief meedenken en meedoen met alles wat er op school gebeurt. Alleen op die manier kunnen we met elkaar ervoor zorgen dat kinderen een super leuke en leerzame tijd op school hebben. Door zitting te nemen in de OR, kan je heel concreet een bijdrage leveren aan het plezier van je kind. Je kan je echt inzetten voor een fijne, vertrouwde, creatieve en gezellige schooltijd. Je kunt zien hoe jouw kinderen genieten van alle leuke activiteiten die met jouw hulp en creativiteit plaatsvinden. En het is een prettige manier om het IKC Team een handje te helpen. 


Taken van de ouderraad

  • Organiseren van, meehelpen en communiceren over de belangrijke activiteiten en evenementen tijdens het schooljaar. 
  • Het organiseren van de jaarvergadering, die plaats vindt aan het begin van elk nieuw schooljaar (zie ook uitleg in eerste alinea).
  • We zetten ons in voor een goede relatie tussen de ouders, het IKC Team en de IKC Raad. Regelmatig hebben we samen met hen overleg.
  • We geven advies aan de IKC Raad, over onderwerpen die gaan over het beleid van het IKC
  • Wij hebben een "signaalfunctie" van ouders naar school en andersom. Dat wil zeggen dat we namens alle ouders zorgen, vragen, behoeftes en informatie delen met het team van school en met de IKC Raad. En als het nodig is, bij het bestuur van scholengemeenschap STIP. Andersom koppelen we ook informatie van die partijen, weer terug naar de ouders.

Ouderbijdrage

Om deze jaarlijkse activiteiten te kunnen betalen, vragen we geld aan de ouders; de ouderbijdrage. Dit bedrag bepalen we elk jaar, aan het begin van het schooljaar op de manier zoals in de eerste alinea is aangegeven, via de jaarvergadering. Je ontvangt van ons in het laatste kwartaal van het kalenderjaar de factuur hiervoor.

Contact

Help je ons mee? Kom bij de OR! Of heb je vragen? Mail ons op: or@villavrolik.nl (algemene vragen) of penningmeesteror@villavrolik.nl (financiële vragen)


Samenwerkende partijen