De IKC Raad van Villa Vrolik


Wat is een IKC Raad?

De IKC Raad is de gezamenlijke medezeggenschap (Onderwijs en Opvang) van ons Integraal Kindcentrum Villa Vrolik. Elke school heeft een medezeggenschapsraad en elke kinderopvangorganisatie heeft een centrale Ouder Commissie. Binnen ons IKC komen deze twee geledingen samen in één raad. De IKC Raad overlegt met elkaar en met de directie van ons kindcentrum (school en BSO) over belangrijke zaken zoals onderwijsbeleid, ouderbetrokkenheid, veiligheid en voedingsbeleid.

Samenwerkende partijen