Zorgaanbod

Bij IKC Villa Vrolik vinden de we zorg voor onze kinderen ontzettend belangrijk. Onze leerkrachten en pedagogisch medewerkers zien de kinderen iedere dag en spelen een belangrijke rol in het proces. Maar de zorg voor leerlingen ligt nadrukkelijk niet alleen op de schouders van de leerkracht en pm’er, maar bij het hele team. Uiteraard in samenwerking en overleg met de betrokken ouder(s) en/of verzorger(s).
Ieder kind bij IKC Villa Vrolik verdient de juiste dagelijkse zorg. Natuurlijk hopen we dat er nooit sprake is van uitgebreidere zorg, maar als het nodig is beschikken we over de nodige mogelijkheden.

Dagelijkse zorg

Leerkrachten en pedagogisch medewerkers zien de kinderen iedere dag. Zij volgen hun ontwikkeling op didactisch, maar ook op sociaal-emotioneel gebied op de voet en kunnen direct signaleren wanneer er een achterstand dreigt te ontstaan. Binnen het IKC kunnen zij een beroep doen op de intern begeleiders en de zorgspecialisten. Zo kunnen we ieder kind een passend zorgaanbod bieden. Bij urgentere of ingewikkeldere situaties, beschikt IKC Villa Vrolik over een zorgteam.

Methode Welbevinden

Minimaal één keer per jaar (in het kwartaal van de verjaardag van het kind) observeren we de kinderen die naar de bso gaan. Met behulp van de methode welbevinden kijken we hoe het met het welbevinden van het kind gesteld is. Tijdens het observeren kijken we in verschillende situaties naar vier onderdelen:

Welbevinden algemeen: welbevinden houdt in dat een kind zich prettig en op zijn gemak voelt. Dat het kind open, nieuwsgierig, tevreden, ontspannen en levenslustig is en zelfvertrouwen heeft.

Betrokkenheid: betrokkenheid houdt in dat het kind met plezier en concentratie bezig is en opgaat in zijn spel.

Relatie met de groepsleiding: een kind dat goed contact heeft met de groepsleiding laat zich helpen, troosten, durft zijn mening kenbaar te maken en kan grenzen accepteren.

Relatie met andere kinderen: contact met andere kinderen is belangrijk om eigen mogelijkheden en interesses te leren kennen en sociale vaardigheden te oefenen. Zoals het samenwerken, omgaan met conflicten of het inleven in de gevoelens van de ander.
Als het goed gaat met een kind op deze vier gebieden, dan is het kind in staat zich te ontwikkelen. Als het op één van deze gebieden minder goed gaat, dan maken we met elkaar afspraken om het welbevinden van het kind te verbeteren. De observatie helpt zo om de juiste omgeving en begeleiding te creëren voor de ontwikkeling van kinderen.

Samenwerkende partijen