Suggesties en klachten

Wij doen er alles aan om zo veel mogelijk aan uw wensen te voldoen. Toch blijft kinderopvang en onderwijs mensenwerk en kan er iets gebeuren waarover u niet tevreden bent. Zit u ergens mee, vertel het ons dan! Wij gaan ervan uit dat u eerst met de directbetrokkene(n) tot een oplossing probeert te komen. We kunnen dan gezamenlijk proberen een oplossing te vinden om uw ontevredenheid weg te nemen.

Klachtenregeling

Onze klachtenregeling in het kort: U bespreekt uw klacht met degene over wie u een klacht heeft. Indien uw klacht niet tot tevredenheid is opgelost, wendt u zich tot de leidinggevende van de betreffende medewerker en of contactpersoon van IKC Villa Vrolik, deze persoon is intermediair met betrekking tot de klachtenprocedure.

Als u ontevreden bent over de afhandeling, kunt u een officiële klacht indienen via het klachtenformulier. Uw klacht wordt, afhankelijk van de aard van de klacht, in behandeling genomen. 

Klachtafhandeling

Als u ontevreden bent over de afhandeling van uw klacht en er ook niet uitkomt in een gesprek met betrokkenen, kunt u uw klacht voorleggen bij Klachtloket Kinderopvang, gevestigd in Den Haag of aanmelden bij de Geschillencommissie.

Download meer informatie over de Geschillencommissie
Download het reglement van de Geschillencommissie

Samenwerkende partijen