De IKC Raad van Villa Vrolik


Wie zitten er in de IKC Raad?

In de IKC Raad zitten acht vertegenwoordigers die de medezeggenschap verzorgen. Dit zijn vier vertegenwoordigers van de ouders en vier vertegenwoordigers van het personeel. Binnen deze groepen wordt onderscheid gemaakt tussen het onderwijs (Villa Vrolik) en de opvang (Bink).Samenwerkende partijen