De IKC-Raad van Villa Vrolik


Bereikbaarheid en vergaderingen 

De IKC-raad (nu nog deel-MR) is uiteraard ook bereikbaar voor u. Wanneer er zaken spelen binnen ons IKC waar u graag meer van wilt weten of u wilt iets onder de aandacht brengen dan kunt u de IKC-raad inschakelen voor hulp en advies. De IKC-raad spreekt regelmatig met de directie en zal, indien mogelijk, uw ingebrachte punten meenemen in de IKC-raad overleggen en zo nodig hier actie op ondernemen. De raad vergadert ongeveer iedere 6 weken in de teamkamer van Villa Vrolik van 19:30 tot ca 22:00 uur. Deze vergaderingen zijn openbaar dus u mag aanwezig zijn als toehoorder. 

Vergaderdata schooljaar 2020-2021:

  • 22 oktober 2020
  • 10 december 2020
  • 11 februari 2021
  • 08 april 2021
  • 27 mei 2021
  • 1 juli 2021

 

U kunt de IKC-raad bereiken via mailadres ikcraad@villavrolik.nl


Samenwerkende partijen