De IKC Raad van Villa Vrolik


Bereikbaarheid en vergaderingen 

De IKC Raad (nu nog deel-MR) is uiteraard ook bereikbaar voor u. Wanneer er zaken spelen binnen ons IKC waar u graag meer van wilt weten of u wilt iets onder de aandacht brengen dan kunt u de IKC Raad inschakelen voor hulp en advies. De IKC Raad spreekt regelmatig met de directie en zal, indien mogelijk, uw ingebrachte punten meenemen in de IKC Raad overleggen en zo nodig hier actie op ondernemen. De raad vergadert ongeveer iedere 6 weken in de teamkamer van Villa Vrolik van 18:45 tot ca 21:00 uur. Deze vergaderingen zijn openbaar dus u mag aanwezig zijn als toehoorder. 

De notulen kunt u opvragen door een mail te sturen naar de IKC Raad, ze zijn bereiken via mailadres ikcraad@villavrolik.nl

Vergaderdata schooljaar 2023-2024:

dinsdag 12 september
woensdag 1 november
donderdag 14 december
maandag 12 februari
dinsdag 9 april
donderdag 30 mei
maandag 1 juli

Samenwerkende partijen