Corona maatregelen op het IKC 


Schooltijden

I.v.m. de 1,5 meter afstandsregel willen we de druk rondom de school bij start- en eindtijden verlagen. Om die reden hebben we voor de groepen verschillende start- en eindtijden. De starttijden zijn tussen 8.00 en 8.20 uur en de eindtijden tussen 13.40 en 14.00 uur. 

Protocol

Op het IKC volgen we het protocol basisonderwijs zoals deze is opgesteld door de PO-raad
https://po.lesopafstand.nl/app/uploads/Protocol-volledig-openen-basisonderwijs.pdf

Ouders

We vragen ouders om hun kind tot het schoolplein te brengen en de school niet te betreden. Alleen op afspraak is het mogelijk de school te betreden. We voeren gesprekken als mogelijk live en als dit niet kan gaan voeren we gesprekken digitaal.  

Langere tijd thuis

Als blijkt dat kinderen langere tijd thuis zijn (meer dan een schoolweek), dan doen we ons best om het kind enig onderwijs te bieden. De situatie op school kan daarbij natuurlijk niet nagebootst worden in de thuissituatie. Ons doel is om kinderen in die periode werk te laten maken dat op dat moment ook in de klas aangeboden wordt. Wij hebben intern beleid opgesteld op welke wijze we dit aanbieden en dat past binnen de mogelijkheden en het tijdsbestek van de leerkracht die ook het onderwijs ook moet bieden en voorbereiden aan de kinderen op school. 

 

Meer informatie over het coronavirus:

  • Algemene informatie RIVM 

    https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19

 

 

Samenwerkende partijen