Villa Vrolik Integraal Kindcentrum

Harry Banninkstraat 101
1223 MP Hilversum


IKC Villa Vrolik biedt kinderen van 2 t/m 13 jaar een totaalpakket aan onderwijs en opvang. In dit nieuwe integraal kindcentrum (IKC) worden kinderen uitgedaagd om te leren, te ontdekken en zich te ontwikkelen. Individueel en samen met anderen. In de klas én daarbuiten. Grenzeloos leren noemen we dat!

STIP Hilversum en Bink kinderopvang bundelen hun krachten, kennis en expertise. In het IKC Villa Vrolik vind je een gezamenlijk aanbod van onderwijs, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaalwerk. Onderwijs en opvang, leren en ontwikkelen, lopen naadloos in elkaar over. Vanuit één aanpak, één pedagogische visie en onder één dak in ons nieuwe gebouw in de wijk Anna’s Hoeve. Een plezierige en veilige omgeving waar kinderen samen spelen én leren.

Kinderopvang

Kinderdagopvang, voor- en naschoolse opvang en vakantieopvang

Basisonderwijs

Regulier onderwijs voor kinderen vanaf 4 jaar

Samenwerkingspartners

   

Lorentzschool

Villa Vrolik